STOP PLÝTVÁNÍ TEPLEM GALERIE

Termo Logo

Co nabízíme


kamera_logo
  • Měření teplotních rozdílů pomocí termokamery - např. mezery v termoizolaci.

  • Lokalizace tepelných mostů v interiéru i exteriéru budov.

  • Zjištění úniku tepla z domu přes poškozené těsnění (okna, dveře), špatně zazděná okna, špatně položené parapety pomocí ultrazvukového detektoru.

  • Profukování prostupy - voda, topení, elektrika.

  • Profukování vypnuté digestoře, zásuvkami a vypínači (u dutých cihel), stropními světly, prasklinami ve zdech, elektrickým rozvaděčem, atd.

  • Návrh řešení jakými materiály (pásky, tmely, atd.) se problémy dají vyřešit. Poradenství jak celkově snížit náklady na vytápění.

  • Zednické práce - vyřešení problémů s úniky tepla.

dum_logo


Úvodem


Špatně utěsněný dům je nákladnější na vytápění, v horších případech to mohou být ročně násobky nákladů oproti dobře utěsněnému domu. Součet všech úniků vzduchu se může rovnat např. otvoru o průměru 150mm, kterým stále uniká teplo. Problémy jsou u starých i u nově postavených domů, aniž by si to majitel domu uvědomoval.

Další efekty špatně utěsněného domu jsou kondenzace par v místech úniku vzduchu, vysoká vlhkost, možnost vzniku plísní. Plísně mohou být jen lokální při styku teplý / studený vzduch. Pokud jsou plísně u tepelné izolace, dřevěných trámů,… snižuje se jejich funkce. Tím pádem dům rychleji degraduje a dochází ke snižování jeho životnosti.

Jako majitel zatepleného domu jsem udělal pár drobných úprav a pořídil FVE, vše mám na elektřinu. Výsledek je, že v součtu za rok nezaplatím za energie, ale dodavatel elektřiny platí mě za přetoky do sítě (bungalov, plocha domu kolem 150m2, 4 osoby, žádné omezování při provozu domácnosti). Když jsem ztráty tepla mohl snížit já, tak proč ne vy?

Metody měření, poradenství


Každá metoda má své výhody a nevýhody, proto je dobré kombinovat více metod. Lokalizace pomocí ultrazvukového vysílače s přijímačem, termokamera při vyrovnaném tlaku, přetlaku / podtlaku v řádu desítek Pa, detektor průchodu vzduchu.

Podtlak / přetlak má výhodu v tom, že problémová místa jsou lépe odhalitelná. Některá problémová místa se můžou chovat jako klapky, které se otevřou, pokud fouká vítr – tato situace se nasimuluje podtlakem / přetlakem. Příklady problémů od některých zákazníků jsou ukázány v kolonce GALERIE.

Výsledkem měření je zaznamenání problémových míst domu a návrh, jakým způsobem problémy vyřešit. Majitel domu tak ušetří náklady na vytápění a může zabránit vzniku vlhkosti domu, plísním = prodlouží životnost domu!!! Větrání je v pořádku otevřeným oknem nebo přes rekuperátor, ale parazitní úniky vzduchu / tepla nejsou žádoucí.

Zpomalení degradace budovy = prodloužení životnosti budovy.

Příklady některých používaných metod měření


ultrazvuk

Ultrazvuk: Levý obrázek ukazuje nulový signál = těsnění vstupních dveří je v tomto místě v pořádku. Pravý obrázek ukazuje plný signál = v tomto místě je těsnění dveří vymačkané – dveře tudy profukují - při 50% obvodu je možná ztráta v řádu MWh/rok = kolem 10 000Kč/rok (záleží na tloušťce štěrbiny).

termo_dvere

Termokamera při podtlaku: Vstupní dveře – tmavě modrá až černá barva ukazuje chladnější místa. Je to dáno nasáváním studeného vzduchu z exteriéru vlivem vymačkaného těsnění dveří.

termo_francouzske okno

Termokamera při podtlaku: Francouzské okno – v pravém dolním rohu profukuje z exteriéru – opět chyba v těsnění.

termo_listy

Termokamera při podtlaku: Lištami pro kabely profukuje studený vzduch – špatně ošetřený prostup parozábranou nad stropem.

termo_strop

Termokamera při vyrovnaném tlaku: Ve stropě jsou studená místa – napojení parozábrany nemusí být dobře provedeno, pásy tepelné izolace můžou mít mezi sebou mezery. Případ parozábrany: Mohla být zvolena nevhodná lepicí páska a časem se odlepit nebo byla parozábrana mechanicky špatně přilepena – různé nahrbení parozábrany a tím pádem vznik „tunelů“.

Ceník měření:


Kompletní cena měření + lokalizace úniků 2500 Kč

Doprava 7,-Kc/km (počítáno z obce Kojetice)

Doprava do 10 km je zdarma.

Ceny jsou včetně DPH.

Doba prací se může pohybovat v rozmezí 2h – 4h.

Kontaktní údaje:

Ing. Luboš Malák

V Zahrádkách 294, Kojetice 25072

Telefon: +420 731 474 325

Email: info@plytvaniteplem.cz

IČO: 17912407

Partneři

partner1

Design webu: Václav Šmídl, email: spiritus@volny.cz.