Fotogalerie některých provedených prací, kde bylo dovoleno použít fotografie.

GALERIE

Příklady pro pochopení problematiky.


image-1

Termokamera: Vlevo lištou pro kabely profukuje studený vzduch - porušena a neošetřena parozábrana, vpravo ta samá lišta po ošetření vzduchotěsným tmelem napojeným na parozábranu.image-1

Prostup skrze venkovní zeď profukuje.


image-1 image-1

Oba obrázky: Mezery mezi pásy vaty - špatně provedená realizace.image-1 image-1

Obrázek vlevo: Silikon pod oknem zdegradoval - profukuje. Obrázek vpravo: Těsnění okna je vymačkané - profukuje.


image-1 image-1 image-1 image-1

Sesunutá izolace nad podkrovím v různých místech domu. Na dotek ruky výrazně chladnější stěna.


image-1 image-1

Obrázek vlevo: Stropní poklop na půdu bez izolace, bez těsnění - prostup tepla skrze materiál, profukuje. Obrázek vpravo: Digestoř nemá dobrou funkční zpětnou klapku - vypnutá digestoř proto profukuje.


image-1

Vytváření podtlaku pro nasávání studeného vzduchu z exteriéru do interiéru a tím pádem lepší detekci úniků vzduchu / tepla z domu. Z jedné části domu se čerpá vzduch do druhé části domu. Po prozkoumání první části domu se to samé provede pro druhou část domu.image-1 image-1

Obrázek vlevo: Vytváření podtlaku. Obrázek vpravo: Měření úniků pomocí ultrazvuku.


image-1 image-1

Obrázek vlevo: Mezery tepelné izolace na půdě - únik tepla. Obrázek vpravo: Dveře profukují - potřebují těsnění.